بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/29
کل خالص ارزش دارائی ها 234,778,964,435 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,014,993 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,015,967 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,016,626 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 231,311

صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/10/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مژده بادي اللهي، حسين غياثي، سارا گوهري اناركي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها