بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/24
کل خالص ارزش دارائی ها 250,702,051,914 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,002,744 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 997,709 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,004,347 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 250,016

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/10/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مژده بادي اللهي، حسين غياثي، سارا گوهري اناركي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها