بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٠,٥ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ٣٠٠میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته به تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١٠.٠٠٠٠٠١ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه ١ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ٠.٢ درصد متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار صندوق و ١٠ درصد از تفاوت روزانه ي سود علي الحساب دريافتي ناشي از سپرده گذاري در گواهي سپرده ياحساب هاي سرمايه گذاري بانك ها يا موسسات مالي و اعتباري ايراني نسبت به بالاترين سود علي الحساب دريافتي همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
4 کارمزد متولی سالانه ٠.٠٢ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق که حداقل ٥٠ و حداکثر ٢١٠ میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه ٠.٧٥ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام
6 کارمزد ضامن جبران خسارت یا سود سالانه ١ درصد از ارزش روزانه سهام و ٠.١٥ درصد از ارزش روزانه خالص ساير دارايي هاي صندوق
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١١٠.٠ میلیون ریال
8 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.١ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
9 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال با ارايه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) ب) بخش متغیر : ٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری مدیر ثبت