بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان

به استحضار سهامداران ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری نوین سامان ثبت شده به شماره ١٠٧٤٨ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ٢٩١١٩ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می رساند مجمع صندوق مذکور جهت تغییر بند ٣- ٦ امیدنامه صندوق در تاریخ ٠١/١٠/١٣٩٢ ساعت ١٦ در محل شرکت تامین سرمایه نوین به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ١٧ برگزار خواهد شد.