بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر حسابرس صندوق

به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند حسابرس صندوق سرمایه گذاری نوین سامان از موسسه حسابرسی بیات رایان به موسسه حسابرسی شاخص اندیشان تغییر یافت.