بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نوين سامان مي رساند كه سود تقسيم شده براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٩/١٣٩٣ ، ٢٢.٠٥ مي باشد.