بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نوین سامان می رساند، سود تقسیم شده برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/١٢/١٣٩٣ ، ٢٠ درصد می باشد.