بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نوین سامان می رساند، بازده صندوق مذکور برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/٠٦/١٣٩١ ،  ٢١.٠٦% محقق گردید.