بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سودهای دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نوین سامان می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره منتهی به ١٥/٠٣/١٣٩٤ ، ٢٤%مي باشد.