بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییرات صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان

به استحضار می‌رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري نوین سامان در تاريخ ٠٩/١٠/١٣٩٤ و  با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، امیدنامه صندوق به "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز تائید درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از تائید درخواست" تغییر یافت و ضامن جبران خسارت یا سود از ارکان صندوق حذف گردید. همچنین بند ٣-١ و قسمت الف بند ٣-٢ امیدنامه در خصوص پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران تغییر یافت. لازم به ذکر است نرخ سود پیش‌بینی شده صندوق ٢١ درصد تعیین گردید.) برای اطلاعات بیشتر به قسمت تغییرات امیدنامه مرتجعه نمایید.