بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر رکن ضامن نقدشوندگی صندوق

بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان می‌رساند، با توجه به برگزاری مجمع صندوق در تاریخ ٢٧/١١/١٣٩٤ رکن ضامن نقدشوندگی صندوق از بانک سامان به شرکت تأمین سرمایه نوین تغییر یافت.