بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره‌اي

به اطلاع سرمايه‌گذاران محترم صندوق سرمايه‌گذاري نوين سامان مي رساند، سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/١٢/١٣٩١ ، ٢٠.٧٧% مي‌باشد كه با احتساب ذخيره انباشته شده از دوره‌هاي قبل به ٢٢.٦٥% مي‌رسد.لازم به ذكر است چون دوره چهارم تقسيم سود صندوق مي‌باشد، تمام سود به حساب سرمايه‌گذاران واريز گرديده و ارزش هر واحد به ١،٠٠٠،٠٠٠ ريال رسيده است.