بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید فعالیت صندوق، تغییر نحوه پرداخت وجه ابطال و تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نام صندوق

فعالیت صندوق به مدت 3 سال تمدید گردید. 

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر 20 همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده را به صورت علی‌الحساب، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید و حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه‌التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز بعد ابطال و قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید و یا به درخواست سرمایه‌گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره: در صورتیکه مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی‌الحساب پرداختی شود، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق، به عهده مدیر صندوق می‌باشد.