بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري  نوين سامان مي رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/٠٦/١٣٩٢، ٢٠.٨١% بوده است.