بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تضمين شده نوين سامان

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تضمين شده نوين سامان با توجه به اخذ مجوز نهایی از سازمان بورس واوراق بهادار از تاریخ يكشنبه مورخ ١٣/١٠/١٣٨٨ به مدت پنج روز کاری آغاز خواهد شد.