بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود تحقق يافته سه ماهه نخست ١٣٩٠

به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم «صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تضمين‌شده نوين سامان» مي‌رساند، سود تحقق‌يافته عملكرد صندوق طي سه ماه نخست سال جاري به ميزان ٥٢/١٨% ثبت گرديد.
اميد آنكه شاهد موفقيت هرچه بيشتر در فعاليت‌هاي صندوق باشيم.